TMS Bagger- en Bodemverbeteringsapparatuur

Voor het aanleggen en onderhouden van kanalen, havens en vaarwegen ontwerpt en bouwt TMS werktuigen. Voorbeelden hiervan zijn boorstellingen zodat explosieven in harde bodems kunnen worden geplaatst, werktuigen om drainagelinten aan te brengen en vaartuigen om sediment van de bodem te verwijderen.

Drilling en Blasting Rigs

TMS ontwerp en levert drilling and blasting rigs om boorgaten in harde bodems te kunnen maken. In deze boorgaten kunnen daarna explosieven geplaatst worden om de bodem te vergruizen waarna deze verwijderd kan worden.

Lees meer

Verticale Drain Rigs

Om de zettingtijd van de grond te versnellen, wordt verticale drainage toegepast. Hierbij wordt een flexibele drainagebuis in de grond gedrukt, waardoor een versnelde afwatering plaats vindt.

Lees meer

Kleine Baggerschepen

TMS heeft water injectie vaartuigen ontworpen en gebouwd. Deze relatief kleine baggervaartuigen spuiten met een groot debiet water op de bodem om het sediment van de bodem los te maken.

Lees meer

Baggerapparatuur

TMS ontwerpt en bouwt onderdelen en machines voor het baggeren op zee en in havens. Enkele voorbeelden hiervan zijn grijperkranen, hydraulische kranen/dippers, wormwiel installaties, rockbreaker masten, werktuigen om palen te ontgraven.

Lees meer