Verticale Drain Rigs

Om de zettingtijd van de grond te versnellen, wordt verticale drainage toegepast. Hierbij wordt een flexibele drainagebuis in de grond gedrukt, waardoor een versnelde afwatering plaatsvindt.

TMS ontwerpt en levert complete drainage masten, inclusief de lier. Op basis van de kraan waaraan de drainage mast gemonteerd wordt en de specifieke gegevens van het werk wordt de mast op maat gemaakt. TMS drainage masten zijn opgebouwd uit delen die in gangbare container formaten passen.

Enkele technische gegevens:

  • Maximale installatie diepte : 60 m
  • Maximale installatie kracht : 50 ton
  • Maximale installatie snelheid : 200 m/min