Pile Plugs Monopiles

Voor het vervoer van monopalen op zee heeft TMS pile plugs ontworpen en gebouwd. De pile plugs sluiten de mono palen aan beide kanten lucht- en waterdicht af waardoor ze blijven drijven. De bodemplug kenmerkt zich door een roer. Het roer is ontworpen om het roteren van de paal te weerhouden. TMS heeft al meerdere pluggen geleverd tot aan een diameter van 6500 mm. Daarnaast heeft TMS ontwerpen liggen van pluggen tot 10000 mm diameter.

Het nieuwste type plug kan ook gebruikt worden om mono palen met flensen met eigengewicht van meer dan 1000 ton, overeind te zetten. De plug klemt zich vast aan de flens van de monopaal. Het klem mechanisme is zo ontworpen dat deze in positie blijven mocht de hydrauliek druk wegvallen.