Grote hijskranen

Voor mega hijskranen (>1.000 ton) worden regelmatig belangrijke componenten door TMS ontworpen zoals:

  • lieren
  • bogies
  • rupsonderwagens

Vrijwel alle ontworpen delen zijn transporteerbaar in containers.