Grondverbetering

Grondverbeteringstechnieken worden toegepast om de draagkracht of stabiliteit van de grond te vergroten. Dit gebeurt door het onttrekken van water uit de bodem of door het herschikken van de grondstructuur.

TMS heeft voor verschillende technieken equipment ontworpen waaronder:

  • Verticale drainage, installatie voor aanbrengen van lintdrainage tot dieptes van 60m
  • Vacuüm consolidatie
  • Diepverdichten, door middel van hoogfrequente trilnaalden
  • Oppervlakte verdichten met behulp van hydraulische impact hamers

Naast het ontwikkelen van het equipment is tevens ruime ervaring aanwezig van besturing- en data logging systemen.